FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Kysuce Reality Tour s.r.o.

Mierová 1725

022 01 Čadca

IČO: 44054840

DIČ: 2022559660

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro,  odd. Sro, vl.č.20306/L

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie